August 17th, 2015

/Users/wouterkoster/Desktop/Colum Mr magazine kopie.pdf

Ontwikkelingen Dealcheck

September 15th, 2011

Geachte lezer,

Bij deze een update met betrekking tot de ontwikkelingen bij Dealcheck.

Allereerst doet het mij deugd om u te kunnen melden, dat Gerben Kor terug is bij Dealcheck. Dit betekent dat Dealcheck, naast juridisch, u nu ook in de rechtzaal bij kan staan! Gerben timmert hard aan de weg als advocaat. Gerben zal, naast zijn juridische ondersteuning ook met regelmaat gaan schrijven voor ons Dealcheckblog.

Per 1 september houdt Dealcheck kantoor aan de Vijzelstraat 72 unit 1.011 te Amsterdam. Als client bent u meer dan welkom om eens langs te komen voor een kop koffie en juridisch advies!

Van 17 tot en met 25 september zal ik in Boston gastcollege geven aan de Berklee School of Music (www.berklee.edu). Het is een grote eer om aan deze gerenommeerde Amerikaanse muziekopleiding mijn kennis met betrekking tot music publishing te mogen delen. Ik zal Boston aandoen met mijn collegae Guus Bleijerveld en Neeltje Mooring in het kader van het 3e jaarsvak IMP (“International Music Publishing”).

Vanaf eind september zullen Gerben en ik weer het vak Music & Law aan de conservatoria Tilburg en Maastricht gaan verzorgen.

Mocht u nog juridische vragen hebben, schroom niet om contact met ons op te nemen!

Groet,

Wouter Koster

Muziek & Recht en de advocaat Kor

September 27th, 2010

Deze week starten Gerben en ik weer met de collegeserie Muziek & Recht voor de conservatoria Tilburg en Maastricht. Muzikanten wegwijs maken in de juridische wereld is dankbaar en bevredigend. Er blijken buiten de toonladders, instrumenten en complexe harmonieën ook nog contracten, collectieve beheersorganisaties en managements te zijn. Na onze colleges sturen wij de musici in ieder geval met een gerust juridisch hart de wereld in!

Sinds eind augustus is Gerben niet meer verbonden aan Dealcheck. Hij is aan zijn opleiding tot advocaat begonnen bij JPR advocaten (www.jpr.nl). Gerben en ik hebben samen Dealcheck opgericht. Vele hoogtepunten hebben we beleefd, interessante zaken samen aangepakt, een boek geschreven, adviezen geschreven, colleges gegeven en bovenal ook nog de beste vrienden gebleven!

Ik zal Dealcheck met veel enthousiasme en energie voortzetten! Ik heb mooie dossiers op m’n bureau liggen, waar ik op dit moment met veel plezier aan werk. Tevens ben ik ook nog twee dagen per week verbonden aan de InHolland Haarlem. Ik ben in te huren voor interim werkzaamheden, losse adviezen/opdrachten en, uiteraard, voor de Dealcheck.

Zonnige groet in regenachtige dagen,

Wouter Koster

Verklaart de wetgever de filmmaker dood?

July 2nd, 2010

Het is bekend: er staat voor ons allen een internetconsultatie open voor het nieuwe wetsvoorstel ‘auteurscontractenrecht’. Er is al van alles over gezegd en het zal ook allemaal wel niet zo’n vaart lopen met die nieuwlichterij, maar mij moet toch iets van het hart. Waarom verklaart de wetgever de filmmaker dood?

Leest u mee. In artikel 2 lid 1 van het wetsontwerp staat geschreven:

 

1. Het auteursrecht gaat over bij erfopvolging en is, behoudens in de bij wet bepaalde gevallen, eerst na het overlijden van de maker vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht. (…)

Helder, lijkt mij (over ‘goed of slecht’ laat ik mij hier niet uit). Maar dan lezen wij verder in het wetsontwerp en dan zien wij artikel 45d:

1. Tenzij de makers en de producent schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de makers geacht aan de producent het recht overgedragen te hebben om vanaf het in artikel 45c bedoelde tijdstip het filmwerk te verhuren en anderszins openbaar te maken, dit te verveelvoudigen in de zin van artikel 14, er ondertitels bij aan te brengen en de teksten ervan na te synchroniseren.

Hoe kan dit? Hadden wij net niet in artikel 2 lid 1 gelezen dat gehele of gedeeltelijke overdracht van auteursrecht niet mogelijk is bij leven en welzijn van de maker? Bedoelt de wetgever hier misschien eigenlijk licentie in plaats van overdracht? Nou nee, we lezen verder, in 45d lid 3:

3. De producent is, zowel bij overdracht op grond van het eerste lid als in het geval een licentie is
verleend, aan de makers of hun rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd voor de
exploitatie van het filmwerk.

Nee dus, de wetgever lijkt wel te weten dat er een verschil is tussen overdracht en licentie, ook voor filmmakers. Misschien biedt het bijgevoegde ‘Consultatiedocument voorontwerp auteurscontractenrecht’ soelaas? Daar lezen wij zijdens de wetgever het volgende over 45d:

‘Het wettelijk vermoeden van overdracht is nog steeds van regelend recht, zodat de makers en de producent schriftelijk anders overeen kunnen komen. Dergelijke schriftelijke overeenkomsten kunnen gelet op de niet-overdraagbaarheid van het auteursrecht bij leven van de maker slechts betrekking hebben op licentieovereenkomsten.’

Zelden heb ik twee zodanig slecht geredigeerde zinnen gelezen (en ik heb ooit lesgegeven aan eerstejaars rechtenstudenten). Er is dus sprake van een wettelijk vermoeden van overdracht, maar overdracht bij leven van de maker is wettelijk onmogelijk. Hoe fictief wil de wetgever zijn? We komen zo uit in “The Matrix’ als we niet oppassen. De laatste zin, waarin geruststellend staat dat dergelijke overeenkomsten slechts betrekking kunnen hebben op licentieovereenkomsten roep veel vragen op. Worden overeenkomsten nu overdraagbaar? Of wordt de licentie overdraagbaar? En hoe zit het nu met die rechtenoverdracht?

Ik wil zo graag vertrouwen op het vakmanschap van de wetgever. Daarom neem ik aan dat over dit kleine wetswijzigingsvoorstelletje goed nagedacht is. Ik wil graag geloven dat de wetgever niet bij artikel 45d al vergeten was dat zij artikel 2 veranderd had. Maar toch, maar toch… zou het dan echt zo zijn dat de wetgever de filmmaker dus een vermoeden van overlijden meegeeft in relatie tot het filmwerk? Zonder overlijden geen overdracht, dus als er een vermoeden van overdracht is, dan is er een vermoeden van overlijden. Sneu toch?.

Jurisprudentielunch Boek9

June 24th, 2010

23 juni heb ik de jurisprudentielunch van boek9 bezocht. Deze werd gehouden in de Balie te Amsterdam. Tobias Cohen Jehoram en Dirk Visser brachten de geïnteresseerde advocaten en juristen op de hoogte van alle recentelijke uitspraken op het gebied van Intellectuele Eigendom.

Zaken zoals, onder andere, ‘Google tegen Luis Vuitton cs’, ‘Alfaromeo tegen Multicar’, ‘MCPS tegen Buma/Stemra’ en de portretrechtenzaak van Andre Rieu werden op zeer heldere wijze door de beide heren uiteengezet.

Hoogtepunt, voor dealcheck, was ongetwijfeld de zaak van de Sena tegen de producers. Gerben had voor de Sena een buitengewoon helder stuk geschreven, waar de rechter uitstekend mee uit de voeten kon! Met een berg jurisprudentie onder de arm kon ik weer terug naar kantoor. Al met al een zeer geslaagd initiatief.

W. Koster

Dealcheck blogt

June 3rd, 2010

Vanaf deze plek gaan we vanaf heden met regelmaat nieuws, ideeën, verhalen uit de praktijk en andere juridische wetenswaardigheden het luchtruim in slingeren!

Voor de geinteresseerden onder ons:

ga naar bol.com

Het media- en entertainmentboek van Gerben Kor en Wouter Koster!